Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Gerti 14-08-2018

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 2019

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Beleef de Geschiedenis. Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u met deze voorwaarden akkoord. Bestellingen van kerstpakketten kunnen uitsluitend geplaatst worden via een offerte. U kunt een offerte aanvragen door op de website op de button “bestellen” te klikken en het bestelformulier in te vullen. Waarna u - doorgaans binnen 3 werkdagen - een offerte ontvangt via email. De offerte kunt u vervolgens ter goedkeuring bevestigen, waarmee u de bestelling daadwerkelijk plaatst. Voor vragen kunt u ook bellen: 06-18 333 867 of e-mailen: info@beleefdegeschiedenis.nl

Levering artikelen en kerstpakketten in Nederland

De artikelen van Beleef de Geschiedenis zijn in veel gevallen handwerk. Hierdoor kan het voorkomen dat geleverde producten gering afwijken van de getoonde producten in kleur en afmeting. Dit is gebruikelijk wanneer het om handgemaakte producten gaat. Indien artikelen geleverd worden in diverse dessins of assorti staat dit bij het betreffende product vermeld. Kerstpakketten zijn leverbaar in november en december. Heeft u vragen, informeer gerust naar de mogelijkheden.

Minimum afname: Kerstpakketten 6 of 8 pakketten

Voor sommige kerstpakketten gelden andere minimum bestelaantallen, het gaat hierbij om minimaal 6 pakketten, zoals bijvoorbeeld voor pakket Buitenlui, en het gaat hierbij om minimaal 8 pakketten, zoals bijvoorbeeld voor pakket Monniken & Nonnen. Dit staat bij de betreffende producten aangegeven. Het is mogelijk een enkel pakket als nabestelling bij te bestellen, hiervoor gelden wel verzendkosten.
De Kerstpakketten hebben een vanaf-prijs  excl. btw, tenzij anders vermeld. Bleef de Geschiedenis tracht de kerstpakketten duurzaam te verpakken waarbij er gekozen wordt voor dozen waar zo min mogelijk vulmateriaal in moet terwijl de producten evengoed beschermd blijven. Dit past bij de recyclingcultuur die al eeuwen oud is.

Voor de kerstpakketten BESTEL OP TIJD!

Beleef de Geschiedenis adviseert om als het gaat om meer dan 50 pakketten al in september of begin oktober uw bestelling door te geven. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
Indien u specifieke handgemaakte producten in uw kerstpakket wenst, is 15 oktober de deadline. Handwerk is doorgaans niet in grote aantallen leverbaar en moet op bestelling gemaakt worden. Bestelt u na 15 oktober dan is het mogelijk dat een bepaald pakket niet meer op tijd geleverd kan worden. Beleef de Geschiedenis neemt dan contact met u op.

Levering

Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de order. Levering vindt plaats, in overleg, tussen 27 november en 18 december 2019. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Beleef de Geschiedenis het recht de order aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding. Bestellingen van kerstpakketten worden verzonden met PostNL. De gehanteerde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Dit staat ook op de offerte vermeld. Voor bestellingen uit en verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. Beleef de Geschiedenis hanteert één afleveradres per bestelling.

Tarieven en betalingen

Alle op de website genoemde prijzen van kerstpakketten zijn in euro's en exclusief BTW. Deze prijzen zijn per stuk en inclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven. Orders gaan per factuur. Facturen worden digitaal verzonden en de betaaltermijn is 14 dagen.Voor Kerstpakkettenorders wordt een aanbetaling van 35% gevraagd. Het aanbetalingbedrag wordt in de offerte weergegeven en dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Pas daarna kan de betreffende order in bestelling worden genomen. Betaling geschiedt door overmaking van het totaalbedrag op bankrekeningnummer IBAN: NL17RABO 0395 1389 49

Alle goederen blijven eigendom van Beleef de Geschiedenis totdat de order volledig is betaald.
Bij verzuim van tijdige betaling zal een incassoprocedure worden ingeschakeld. 

Reclamaties

In geval het geleverde beschadiging heeft, dient dit direct doch binnen 8 dagen gemeld te worden aan Beleef de Geschiedenis, bij voorkeur via e-mail aan info@beleefdegeschiedenis.nl of telefonisch 06-18333867.
Wanneer een klacht gegrond wordt bevonden vindt restitutie plaats van het aankoopbedrag van betreffende product(en).
Bij Kerstpakketten kan bij inpakwerkzaamheden incidenteel een klein foutje optreden. Een foutmarge van 2% is daarvoor toegestaan en vormt geen grond voor reclamatie.

Annulering

Indien de levering wordt verhinderd door overmacht, is de Beleef de Geschiedenis gerechtigd de levering op te schorten, - dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de afnemer te betalen. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan; buiten de wil van leverancier zijn omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Indien een afnemer, na de totstandkoming van de overeenkomst deze voortijdig geheel of gedeeltelijk wil beëindigen dan is de afnemer jegens Beleef de Geschiedenis de kosten verschuldigd die Beleef de Geschiedenis heeft gemaakt, met betrekking tot: reeds ingekochte producten, de gemaakte uren en de kosten van externe ingeschakelde partijen.

 Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. 

 

Beleef de Geschiedenis

KVK: 37145523

BTW: NL143666824B01

Gevestigd te Hoorn

Rabobank:NL17RABO 039 51389 49