Op zoek naar de Gouden Eeuw in Middelburg

Gerti 10-07-2019

Oranje

De bevolking van Middelburg bleef, in tegenstelling tot vele anderen, lang trouw aan de Spaanse koning. Maar in 1572 sloten zij zich toch aan bij Willem van Oranje. Tijdens de woelige jaren van de Nederlandse opstand verbleef Willem van Oranje regelmatig in Zeeland. Na zijn dood ging en zijn vrouw en een aantal van zijn kinderen in een vleugel van de Abdij in Middelburg wonen.​

Vlaamse vrienden​

Na de overwinning op de Spanjaarden werd Zeeland in 1576 een zelfstandig gewest en sluit zich aan bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.​ Zeeland was aan het begin van de 16e eeuw al een welvarende regio. Dit kwam doordat het hechte relaties met Vlaamse steden had. Veel Vlaamse koopmannen, kunstenaars en ambachtslieden vluchtten naar Middelburg na de val van Antwerpen in 1585. ​Doordat deze mensen veel kennis en contacten meebrachten, gaf dit Middelburg een enorme economische en culturele bloei.​

VOC​

Middelburg was een belangrijke handels- en bestuursstad. Na Amsterdam was Middelburg de belangrijkste stad van Nederland. Zo was een kwart van alle VOC activiteiten in handen van de Zeeuwse VOC kamer. ​

In Middelburg woonden veel scheepstimmerlieden. De import en export van thee, specerijen en stoffen waren erg belangrijk. Er woonden kooplieden in Middelburg die een fortuin maakten met overzeese handel. Ook hierdoor bloeide het culturele leven in de stad op.  ​

Andere handel​

De Gouden Eeuw staat natuurlijk erg bekend om de handel met de VOC en WIC. Maar ook andere schepen kwamen naar Middelburg. Er werd de hele wereld over gevaren. Zo werd er bijvoorbeeld wijn uit Frankrijk gehaald. Middelburg speelde hierin een belangrijke rol, omdat het een handige ligging had.​

De Abdij​

De Abdij van Middelburg werd bewoond door monniken, maar in 1574 werden de monniken gedwongen om te vertrekken na de verovering van de stad door prins Willen van Oranje. De prins bewoonde het Abdijcomplex als Eerste Edele van de Staten van Zeeland, het hoogste gewestelijke bestuursorgaan. Alle monniken moesten de abdij verlaten en hun spullen achter laten. Vanaf dat moment zetelde de wereldlijke macht in de abdij.​

De gebouwen kregen nieuwe bestemmingen, zoals kantoren en vergaderruimtes. Ook werd De Munt van Zeeland hier gevestigd, en een kanonnen- en klokkengieterij. ​

Zeeuws archief​

Het Zeeuws archief is het Regionale Historisch Centrum van Zeeland. Hier worden de archieven en collecties bewaard van de Zeeuwse geschiedenis, en in het bijzonder Middelburg en Veere. Het Zeeuws archief beheert 25 kilometer aan analoge archieven. Bijzonder aan dit archief is dat het kelders heeft die uit de middeleeuwen stammen. Dit is de tentoonstellingsruimte. Het Zeeuws archief maakt kleine exposities over Zeeuwse onderwerpen. Deze zijn gratis te bezoeken. Ook zijn er activiteiten zoals een cursus paleografie- het ontcijferen van oude teksten-. ​

Stadshuis

Het stadshuis van Middelburg heeft een toren met een klok en een carillon. Middelburgers noemen de toren Malle Betje, omdat de klok altijd achterloopt op de klok van de Lange Jan. De toren werd bekroond met een windwijzer in de vorm van een zeeridder.​

De eerste steen werd al in de 15e eeuw gelegd. Door de eeuwen heen werd het stadshuis steeds meer verfraaid. Er werden veranderingen gedaan aan het gebouw zoals het verplaatsen van de ingang van het stadshuis. ​

Oostkerk​

De Oostkerk is een Protestantse Koepelkerk. In 1644 verzocht de hervormde kerkenraad het stadsbestuur om het aantal kerken in Middelburg uit te breiden vanwege de groei van de gemeente.  De Oostkerk was de eerste kerk die speciaal voor de Protestantse eredienst werd gebouwd. Bijzonder aan deze kerk is de verdeling die er te zien is tussen de mensen die veel en weinig geld hadden. Zo hebben de rijke mensen een bank gekocht waar op gezeten kon worden. En de rijkste bank had een aparte ingang, zodat ze niet met het gewone volk naar binnen hoefden. Tegenwoordig worden er activiteiten en rondleidingen gehouden in de Oostkerk. ​

 

Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum laat de geschiedenis van Zeeland zien met als pronkstuk de Zeeuwse wandtapijten. De zes wandtapijten zijn tussen 1593 en 1604 gemaakt en laten zeer gedetailleerd verschillende zeeslagen uit de tachtig jarige oorlog zien.  Het museum heeft een aparte hoek met voorwerpen uit de 17e eeuw.

 

Kuiperspoort

De Kuiperspoort is een heel bijzonder straatje met inderdaad aan het einde de Kuiperspoort zelf. In de 17e eeuw was hier het kuipersgilde gevestigd met werkplaatsen waar houten kuipen en vaten of tonnen werden gemaakt. De meeste gebouwen waaronder de pakhuizen die dateren uit de tijd van de VOC werden in de jaren 1970 gerestaureerd waarbij de voorgevels behouden bleven. Maar liefst 17 panden dragen de status ‘rijksmonument’. Passende lantaarns maken het 17e eeuwse plaatje compleet. En als je goed luistert hoor je de kuipers nog aan het werk…