Op zoek naar de Gouden Eeuw in de Drommedaris

Gerti 04-04-2019

Als je denkt aan gebouwen uit de gouden eeuw, is de naam Drommedaris niet het eerste dat je  te binnen zou schieten. Hoe zou men op deze naam gekomen zijn? Men vond dat de toren op een dromedaris leek en al gauw werd dit de naam van de toren. Het vreemde is dat je dromedaris met één m schrijft. Waar de tweede m vandaan komt is een mysterie. Een theorie hiervoor is dat het mogelijk is dat de toren vernoemd werd naar het VOC schip dat “Kaap de Goede Hoop”ontdekte. Drommedaris is niet de enige naam die deze toren heeft, een andere benaming is Ketenpoort. Deze naam komt van de zoutketen die dichtbij de poort lagen.

Een slimme meid is goed voorbereid

‘Een slimme stad is op oorlog voorbereid’. Dit hield in dat een  stad ervoor zorgde dat ze zich konden verdedigen tegen aanvallen en oorlogen, door bijvoorbeeld het bouwen van verdedigingswerken zoals de Drommedaris. Het gebouw had namelijk een verdedigende functie. Het schermt de stad af van de rest van het land. Het gebouw heeft ook uitzicht op zee, zodat men op tijd actie kon ondernemen.                                                                                                            

Buitennissig

Bij binnenkomst in de Drommedaris kom je in een koepelvormige ruimte. Het plafond wordt omhoog gehouden doordat er ribben langs de muur lopen, die aan de onderkant prachtig versierd zijn en soms zelfs nog het meesterteken van de maker dragen. Tussen deze ribben bevindt zich een nis; een tussenstuk dat in de lengte en breedte dieper ligt dan de rest van deze ruimte. In de nis zitten gaten waardoor men de kanonnen kon afschieten. Één nis was wel heel bijzonder, hier zat namelijk een doorgang in waardoor je op de stadswal kon komen. 

Nattigheid

In de kelder hebben cellen gezeten, momenteel zijn er nog twee cellen over. De cellen zijn koud en donker,  ook staat hier regelmatig water in. Hoger in het gebouw is ook een dodencel aanwezig. Hier hield je gelukkig wel droge voeten, want daar was het hoog en droog. Als toilet had je in deze cel een poepdoos. Wij zijn na het zien hiervan toch erg blij met ons hedendaagse toilet.

Ingekerfd

Wat er met de gevangenen van deze cellen gebeurd is, is een raadsel. Er is niets over bekend. Wel zie je in de dodencel inkervingen staan, met onder andere jaartallen en namen. Zo konden wij na het terugkijken van de foto’s het jaartal 1668 ontdekken.

Toeval

Aan de zijkant van de Drommedaris zijn twee ankers bevestigd. Deze hebben een  interessante geschiedenis. Het verhaal gaat dat de hertog van Gelder met een grote vloot voor Enkhuizen lag, om de stad te plunderen. Erik in de Bok was een bewoner van Enkhuizen, en zag vanaf de Engelse toren (deze toren is helaas gesloopt) die morgen de vloot liggen en besloot polshoogte te gaan nemen.

Daar zit een luchtje aan

Erik vroeg aan de vloot wat voor lading men vervoerde en voor wie deze lading bedoeld was. Men antwoordde dat het mout was, en dat de lading voor de oud burgemeester Jan Groot Albert was.Daar zit een luchtje aan dacht Erik, en laat het toeval nou zo zijn dat een van zijn zoons met een dochter van oud burgemeester Jan getrouwd was. Zodoende ging hij snel bij Jan langs, om te vragen of het klopt dat de levering voor hem was. Dit bleek niet zo te zijn en Erik wist genoeg…

Erik riep de burgers van Enkhuizen op om de stad te verdedigen. “De Geldersen liggen op de ree, op, op! Verjagen wij de Gelderse vloot,” riep Erik uit. En na het horen van deze kreet pakten de burgers hun zwaarden en stormden naar de zeekant. Zodra de Geldersen Erik in de Bok zagen aankomen hollen, met achter hem mankrachten, besloten de Geldersen het niet aan het toeval over te laten en er zo snel mogelijk vandoor te varen, uit het zicht van deze stad.

Kappen nou

Ze kapten de ankertouwen en hesen de zeilen. Als teken van overwinning werden deze ankers meegenomen naar Enkhuizen. Deze oorlogstrofeeën werden aan de muren van de Engelse toren gehangen, als herinnering aan de dapperheid van de oude Enkhuizenaars. Toen de Engelse toren gesloopt werd, kreeg de Drommedaris ze. De Geldersen zelf zeiden dat er geen sprake was van vluchten voor de Enkhuizenaars. Ze  moesten uitwijken voor een plotselinge storm. Wat het echte verhaal is zullen wij dus nooit weten, maar een spannend verhaal is het wel!

Wat valt er tegenwoordig in de Drommedaris te beleven?

De Drommedaris biedt een podium voor culturele activiteiten, zoals muziek en theater. Ook zijn ze in het bezit van een bioscoop waar je zes keer per week een actuele film kunt bekijken. Hoe gaaf is dat, een film kijken in dit prachtige historische gebouw! Bij de entree vind je het Dromcafé. Hier kun je regelmatig genieten van huiskamerconcerten. De akoestiek zorgt voor magische momenten.